(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۲

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۲
اسفند ۷, ۱۴۰۰

آلبرت شوایتزر، برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه و دو میلادى

ثبت نام در خبرنامه