(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۰

Program Picture
(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۵۰
بهمن ۲۳, ۱۴۰۰

رالف بانچ، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و پنجاه میلادى (اولین رنگین پوست برندۀ این جایزه)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه