(برندگان جایزه صلح نوبل ) – بخش ۴

(برندگان جایزه صلح نوبل ) – بخش ۴
اسفند ۹, ۱۳۹۹

در برنامه معماران صلح شماره چهار، به زندگی دو برنده جایزه نوبل صلح در سال ۱۹۰۲ پرداخته می شود: الی دوکومون و چارلز آلبرت گوبات.

ثبت نام در خبرنامه