(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳

(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۳
اسفند ۲, ۱۳۹۹

سال هزار و نهصد و یک میلادی و فردریک پاسه، یکی از دو برنده جایزه صلح نوبل، در آن سال می‌باشد.

ثبت نام در خبرنامه