(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۱

(برندگان جایزه صلح نوبل) – بخش ۱
بهمن ۱۸, ۱۳۹۹

آلفرد نوبل، کیست؟ جایزه صلح نوبل ڇیست و به ڇه کسانی داده می‌شود؟

ثبت نام در خبرنامه