برنامه ۱۴ آذر ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
آذر ۱۴, ۱۳۹۹

در قسمت سی و یکم از پادکست هفت؛ آذین ایقانی برامون از مراحل تکمیل بنای آرامگاه حضرت عبدالبهاء می‌گه. در بخش بعدی برنامه با ساناز خسروی، مهندس نرم افزار و پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، همراه می‌شیم تا نگاهی داشته باشیم به دیدگاه حضرت عبدالبهاء در خصوص وحدت نژادی. در پایان هم فرانک شوبیریان؛ ما رو با دیدگاه آئین بهائی در خصوص مقوله وحدت در کثرت بیشتر آشنا می‌کنه.

ثبت نام در خبرنامه