برنامه کامل ۵ دی ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۵ دی ۱۳۹۹
۰۵ دی ۱۳۹۹

برنامه کامل 5 دی 1399

در قسمت سی و چهارم از پادکست هفت؛ آذین برامون از شروع موج دوباره بازداشت‌ها و تبعیض سیستماتیک بهائیان در ایران می‌گه. در بخش بعدی با خانم مریم صفاجو هنرمند نقاش بهائی همراه می‌شیم و در خصوص موضوع اکثر کارهاشون که الهام گرفته از وضعیت بهائیان ایران هست گفتگو می‌کنیم. در انتها بهمن برامون از تجربه خودش به‌ عنوان یک بهائی که به دلیل باورهاش در ایران زندانی شده بوده صحبت می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه