برنامه کامل ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۳۱ مرداد ۱۳۹۹
۳۱ مرداد ۱۳۹۹

برنامه کامل 31 مرداد 1399

با قسمت شانزدهم از پادکست هفت همراه ما باشید تا آذین براتون از اقدام دفتر جامعه جهانی بهائی در بروکسل بگه. این دفتر فضاهای بحث و گفتگو از جمله با همکاری مرکز تحقیقاتی مشترک کمیسیون اروپا، برای بررسی برخی از عوامل مهاجرت با حضور سیاست‌گذاران و سازمان‌‌های جامعه مدنی راه اندازی کرده. سپس در ادامه صحبتمون از هفته قبل درباره معنای زندگی، بهاره اردستانی، پژوهشگر حوزه فلسفه، از پوچ گرایی و درد افراد رنج دیده خواهد گفت و در انتهای برنامه بهمن درباره خصوصیات معابد بهائی یا مشارق الاذکار برامون توضیح میده

news letter image

ثبت نام در خبرنامه