برنامه کامل ۳۰ خرداد ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۳۰ خرداد ۱۳۹۹
خرداد ۳۰, ۱۳۹۹

در قسمت هفتم از پادکست هفت آذین برامون از مجموعه پادکستی از کانادا میگه که به بررسی اصول بنیادین در دوران پسا کرونا پرداخته. در ادامه، با بهاره اردستانی، دانش آموخته حوزه فلسفه، گپی میزنیم و او درباره ایده «خود مشت و مالی» یا همون نقد افکار و باورهامون خواهد گفت و در انتها بهمن از نحوه اداره امور جامعه بهائی در سطح ملی میگه یا همون محفل روحانی ملی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه