برنامه کامل ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۲۸ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۲۸, ۱۳۹۹

و اینک در قسمت بیستم از پادکست هفت آذین مطلبی داره از وب سایت عالم بهائی و انتشار دو مقاله جدید، سپس گپی می زنیم با سهند جاوید، پژوهشگر مسایل اجتماعی و او در ادامه صحبت های هفته قبل به موضوع جامعه سازی می پردازه و نظریه یک فیلسوف آلمانی-آمریکایی رو در این زمینه بازگو می کنه. سپس در انتهای برنامه بهمن از ازدواج بهائی و شرایط اون برامون خواهد گفت

news letter image

ثبت نام در خبرنامه