برنامه کامل ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۳ خرداد ۱۳۹۹
۲۳ خرداد ۱۳۹۹

و اینک در قسمت ششم از پادکست هفت آذین در این دوران خاص از هنر می گه که وسیله ای شده برای ایجاد امید و و بهائیانی که چطور با بهره گیری از هنر توجه افکار عمومی رو به موضوعاتی همچون اتحاد و بهم پیوستگی نوع بشر جلب می کنند. سپس بر طبق روال معمول برنامه گپی دوستانه خواهیم داشت و شمیم موحد، موسیقی دان، برامون از نقش صنعت موسیقی در دنیای انسان ها خواهد گفت و در انتهای برنامه فرانک برامون از نحوه اداره امور جامعه بهائی در سطح محلی می گه که چگونه توسط یک شورای انتخابی ۹ نفره یا همون محفل روحانی محلی انجام می شه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه