برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

برنامه کامل ۲۱ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۲۱, ۱۳۹۹

در قسمت نوزدهم از پادکست هفت آذین برامون از برگزاری فضاهای گفتگو سازنده در زمینه برابری نژادی توسط یک سازمان الهام گرفته از آموزه‌های بهائی میگه، سپس گپی می زنیم با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی و او از معضل نژادپرستی میگه و راهکار جامعه بهائی برای این مشکل و در قسمت پایانی به همراه فرانک نگاهی اجمالی داریم به مقوله عفت و عصمت در آیین بهائی

ثبت نام در خبرنامه