برنامه کامل ۲۱ آذر ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۲۱ آذر ۱۳۹۹
۲۱ آذر ۱۳۹۹

برنامه کامل 21 آذر 1399

در قسمت سی و دوم از پادکست هفت آذین برامون از شرکت دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در ژنو در بحث و گفتگوهایی با هدف مشارکت در پروژه‌های ایجاد صلح جهانی میگه. در بخش بعدی برنامه امین قضایی، جامعه شناس، دلایل ایجاد گسست در انسجام اجتماعی رو بررسی میکنه. و در پایان بهمن از آموزه تعدیل معیشت در آئین بهائی برامون حرف میزنه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه