برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
مرداد ۱۷, ۱۳۹۹

در قسمت چهاردهم از پادکست هفت آذین برامون از اقدام کرسی بهائی در زمینه صلح جهانی در دانشگاه مریلند میگه، که پژوهشگران را دعوت کرده تا برای مجموعه‌ای با عنوان «یادگیری در دوران بیماری عالم‌گیر ویروس کرونا » مقالاتی رو منتشر کنند. سپس گفتگویی خواهیم داشت با شمیم موحد، موسیقی دان، درباره اینکه چطور موسیقی بر ابعاد مختلف انسان تاثیری عمیق داره و در خاتمه بهمن درباره ی نمونه ای از احکام در آیین بهائی برامون میگه یعنی نماز و مراسم مربوط به آن

ثبت نام در خبرنامه