برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

در قسمت چهاردهم از پادکست هفت آذین برامون از اقدام کرسی بهائی در زمینه صلح جهانی در دانشگاه مریلند میگه، که پژوهشگران را دعوت کرده تا برای مجموعه‌ای با عنوان «یادگیری در دوران بیماری عالم‌گیر ویروس کرونا » مقالاتی رو منتشر کنند. سپس گفتگویی خواهیم داشت با شمیم موحد، موسیقی دان، درباره اینکه چطور موسیقی بر ابعاد مختلف انسان تاثیری عمیق داره و در خاتمه بهمن درباره ی نمونه ای از احکام در آیین بهائی برامون میگه یعنی نماز و مراسم مربوط به آن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه