برنامه کامل ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

برنامه کامل ۱۴ شهریور ۱۳۹۹
شهریور ۱۴, ۱۳۹۹

و اینک در قسمت هجدهم از پادکست هفت، با ما همراه شوید تا آذین براتون از کرسی بهائی در هندوستان بگه که با هدف فهمی جدید از ماهیت انسان، عده ای از اقتصاددانان و اساتید رو در جلساتی آنلاین، گرد هم آورده. و در ادامه گفتگوی هفته گذشته، ساناز خسروی، پژوهشگر حوزه فلسفه دین، راجع به هویت های دوم افراد و دیدگاه آئین بهائی در مورد هویت انسانی خواهد گفت و در انتها بهمن ما رو با نحوه روزه داری در آئین بهائی آشنا میکنه.

ثبت نام در خبرنامه