برنامه کامل ۱۰ مرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
۱۰ مرداد ۱۳۹۹

در قسمت سیزدهم از پادکست هفت با آذین همراه می شیم تا برامون از یک محفل روحانی محلی بهائی در کشور نپال بگه که چطور به دنبال راهکارهایی هستند که جامعه شون رو برای تولید مواد غذایی توانمند کنند و در ادامه صحبت هفته پیش، با اشکان عنایتی گپی می زنیم درباره ی فعالیت هایی که جامعه ی بهائی برای فرآیند جامعه و قابلیت سازی ارائه میده و سپس در بخش آخر برنامه فرانک با بیانی ساده و نگاهی اجمالی برامون در مورد لزوم و فلسفه وجود احکام در دیانت بهائی میگه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه