برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۰ بهمن ۱۳۹۹
۱۰ بهمن ۱۳۹۹

برنامه کامل 10 بهمن 1399

در قسمت سی و نهم از پادکست هفت آذین مروری خواهد داشت بر برخی از اتفاقاتی که سال گذشته افتاده و در وب‌سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی منعکس شده بود. در ادامه با بهاره اردستانی، پژوهشگر در حوزه فلسفه، همراه می‌شیم و در خصوص اخلاق هنجاری بیشتر صحبت می‌کنیم. در نهایت با فرانک در خصوص کلاس‌های اطفال که یکی از فعالیت‌های موسسه روحی هست، گپی می‌زنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه