برنامه کامل ۹ فروردین ۱۴۰۱

برنامه کامل ۹ فروردین ۱۴۰۱
فروردین ۹, ۱۴۰۱

امروز برنامه را با «آموزه‌های نو» شروع کرده‌ایم و با «گفتنی‌ها کم نیست» به پایان برده‌ایم. در عین حال از ذکر روزهای آغازین سال جدید هم غافل نبوده‌ایم.

ثبت نام در خبرنامه