برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۹
اسفند ۹, ۱۳۹۹

به مناسبت تقارن امروز با سومین روز از ایام هاء در تقویم بهائی در این برنامه تغییری داده شده به‌ طوری‌ که به‌ جای قسمت بدون تمبر بدون تاریخ، ویژه برنامه ایام هاء لحاظ شده و بعد از آن، شما عزیزان شنونده قسمت‌های داستان ما و معماران صلح به روال روزهای شنبه خواهید بود.

ثبت نام در خبرنامه