برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۹
۰۹ اسفند ۱۳۹۹

به مناسبت تقارن امروز با سومین روز از ایام هاء در تقویم بهائی در این برنامه تغییری داده شده به‌ طوری‌ که به‌ جای قسمت بدون تمبر بدون تاریخ، ویژه برنامه ایام هاء لحاظ شده و بعد از آن، شما عزیزان شنونده قسمت‌های داستان ما و معماران صلح به روال روزهای شنبه خواهید بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه