برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه‌ نهم عید رضوان روزی که اگه قرار بود جز نهمین روز عید رضوان، عنوان دیگه‌ای داشته باشه می‌شد اسمش رو روز خانواده گذاشت. از ۱۲ روز عید رضوان ۳ روزش از اهمیت بیش‌تری برخورداره و جزو تعطیلات بهائی شمرده می‌شه: اول رضوان که روز ورود حضرت بهاءالله به باغ رضوان یا باغ نجیبیه هست و اظهار علنی رسالت و مظهریت حضرت بهاءالله و آغاز قرنی نو در تمدن بشری و روز نهم یعنی یه همچین روزی، روزی بود که خانواده‌ حضرت بهاءالله هم به ایشون پیوستند و آن قدر خانواده در آئین بهائی پراهمیته که به همین مناسبت این روز هم جز تعطیلات بهائی شد و روز دوازدهم هم آخرین روز این فستیوال بزرگ هست یعنی آغاز حرکت حضرت بهاءالله به سمت ساختن سرنوشت نوین برای عالم بشری. ویژه برنامه‌ آفتاب پارس رو به مناسب عید رضوان در اول و نهم و دوازدهمین روز از این ایام تقدیم شما می‌کنیم. با این هدف که ضمن پاس داشتن این روزها و تدارک عیدی فرخنده نگاهی داشته باشیم به برخی از زمینه‌هایی که به مدد آئین نوین، تغییر یافت و یا در شرف تغییر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه