برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بولتن ۳۲ – موضوع این شماره: صلح عمومی یکی از مهم‌ترین اهداف آیین بهائی صلح عمومی و جهانی است. در بولتن این هفته به برخی از ابعاد این موضوع می‌پردازیم. نظر شما چیست؟ آیا استقرار صلح در سطح جهانی و میان همه انسان‌ها را ممکن می‌دانید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه