برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹

در نهمین روز از ایام عید اعظم رضوان که یکی از تعطیلات دینی در آیین بهائی محسوب است برنامه ویژه ای را در سه بخش به شما همراهان گرامی تقدیم می کنیم: اول پنج کنز، دوم یاد باد آن روزگاران و سوم چراغ و دریچه.

ثبت نام در خبرنامه