برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

در ویژه برنامه روز نهم عید اعظم رضوان آوا و ایمان مجریان برنامه گفتگویی دارند با خانم دکتر فرح دوستدار مهمان ویژه ی این روز در باره هدف و مشخّصه و نحوه اجرای انتخابات بهائی ؛ علاوه بر آن دو برنامه به حضورتان تقدیم میشود به نامهای “گل سرخ” و “سیاست نه چرا”.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه