برنامه کامل ۹ اَذر ۱۴۰۱

Program Picture
برنامه کامل ۹ اَذر ۱۴۰۱
آذر ۹, ۱۴۰۱

در این برنامه «بدون تمبر بدون تاریخ» آخرین نامه خود را برای ما می‌خواند و «خبرنگار» در باب تعلیم و تربیت از نگاه عبدالبهاء با خانم دکتر فرشته بِتل گفتگو می‌نماید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه