برنامه کامل ۹ آبان ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ آبان ۱۳۹۹
۰۹ آبان ۱۳۹۹

بیست و ششمین ‌‌‌پا‌دکست هفت را در ادامه پادکست قبلی به موضوع «گفتگو» اختصاص داده ایم و سعی می کنیم مفاهیم دیگری از این موضوع را با شما عزیزان در میان بگذاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه