برنامه کامل ۸ مرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ مرداد ۱۴۰۱
۰۸ مرداد ۱۴۰۱

تغییر مبارکی که در برنامه روزهای شنبه داده‌ایم این است که علاوه بر قسمت‌های «سخنرانی» و «معماران صلح»، فرازی از کلمات مبارکه مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله را زینت بخش برنامه این روز کرده‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه