برنامه کامل ۸ مرداد ۱۴۰۰

برنامه کامل ۸ مرداد ۱۴۰۰
مرداد ۸, ۱۴۰۰

نظر به تشکیل کمپین “ایران بدون نفرت” از طرف جامعه جهانی بهائی، پادکست هفت شصت و پنجمین قسمت خود را به گفتگو با چند تن از فرهیختگان ایرانی در رابطه با این موضوع اختصاص داده است.

ثبت نام در خبرنامه