برنامه کامل ۸ فروردین ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۸ فروردین ۱۳۹۸
۰۸ فروردین ۱۳۹۸

مجله جوانان با «یک نقطه سر خط» نوروزی شروع می‌شود و با بخش ویژه‌ی نوروز یعنی «۱+۱۲ تصمیم جدید برای سال جدید» ادامه پیدا می‌کند و «دمی با تاریخ» پایان بخش قسمت‌های اصلی مجله خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه