برنامه کامل ۸ شهریور ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ شهریور ۱۴۰۱
۰۸ شهریور ۱۴۰۱

امروز ابتدا بخشی از فصل ششم «آموزه‌های نو» را خواهید شنید و بعد بخشی از «خاطرات یوتاب» را و در ادامه صحبت هفته قبل، مطالبی در رابطه با نقش زنان در اجتماع.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه