برنامه کامل ۸ شهریور ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۸ شهریور ۱۳۹۷
شهریور ۸, ۱۳۹۷

مجله جوانان در این هفته برنامه جدیدی به نام «چهل تیکه» را ارائه می کند و البته قبل از آن «نقطه سرخط» و بعد از آن «مادوتا».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه