برنامه کامل ۸ خرداد ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ خرداد ۱۴۰۱
۰۸ خرداد ۱۴۰۱

امروز که روز صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله است ابتدا در بخش پیشخوان سخنی داریم اندر باب این روز تاریخی و سپس «هویتی که گم شده است» را به روال روزهای یکشنبه تقدیم می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه