برنامه کامل ۸ خرداد ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ خرداد ۱۳۹۹
۰۸ خرداد ۱۳۹۹

مجله جوانان به مناسبت سالگرد صعود (درگذشت) حضرت بهاءالله صفحات خود را به این مهم اختصاص داده است به طوریکه نقطه سر خط و آفتاب بینش مطالبی در رابطه با پیام و وصیت نامه آن حضرت ارایه خواهند نمود و در سومین بخش برنامه کلام بهاءالله را که ویژه این روز تهیه شده خواهید شنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه