برنامه کامل ۸ بهمن ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۸ بهمن ۱۴۰۰
بهمن ۸, ۱۴۰۰

پادکست هفت در ادامه بحثی که هفته گذشته داشت به راه‌های بسیار ساده و عملی در رفع استرس و اضطراب از روابط عاطفی و خانوادگی در دوران کرونا و قرنطینه می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه