برنامه کامل ۸ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌های روزانه رادیو
برنامه کامل ۸ اسفند ۱۳۹۹
اسفند ۸, ۱۳۹۹

پادکست هفت شماره ۴۳ موضوع تقویم بهائی، ایام هاء و ماه صیام ( روزه ) را برای بحث و گفتگو انتخاب کرده است و علاوه بر آن به‌ مناسبت دومین روز از ایام هاء در تقویم بهائی، یک ویژه برنامه کوتاه را هم به جای قسمت عبور از سایه ها لحاظ نموده است.

ثبت نام در خبرنامه