برنامه کامل ۸ اسفند ۱۳۹۹

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۸ اسفند ۱۳۹۹
۰۸ اسفند ۱۳۹۹

پادکست هفت شماره ۴۳ موضوع تقویم بهائی، ایام هاء و ماه صیام ( روزه ) را برای بحث و گفتگو انتخاب کرده است و علاوه بر آن به‌ مناسبت دومین روز از ایام هاء در تقویم بهائی، یک ویژه برنامه کوتاه را هم به جای قسمت عبور از سایه ها لحاظ نموده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه