برنامه کامل ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

برنامه کامل ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۸

پیام دوست یکشنبه ها در هشتمین روز از عید اعظم رضوان دو بخش دارد ابتدا نمایش رادیوئی میقات سوم را میشنوید و سپس قسمت هشتم از ویژه برنامهِ رضوانی سیاست نه ؛ چرا؟.

ثبت نام در خبرنامه