برنامه کامل ۸ آبان ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۸ آبان ۱۴۰۰
آبان ۸, ۱۴۰۰

قسمت دوم و پایانی گزیده‌ای از یک سخنرانی با عنوان «عبدالبهاء سرمشقی برای ما» و «معماران صلح» برنامه شنبه را تشکیل می‌دهند. باشد که همراه بمانید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه