برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

در ایام عید اعظم رضوان هستیم و خبرنگار امروز در حاشیه پیام رضوان بیت العدل اعظم است و قبل از آن شنونده حکایت دیگری از حیات حضرت عبدالبهاء خواهید بود در قسمت «بدون تمبر بدون آخر».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه