برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹

در اولین بخش برنامه پیام دوست یکشنبه ها به مناسبت شیوع ویروس کرونا و قرنطینه اجباری اکثری از مردم، عنوان جدیدی به نام «در ایام کرونا چه می گذرد» را خواهید شنید و بخش های بعدی به ترتیب «سر آشکار» و ویژه برنامه ایام عید اعظم رضوان «چراغ و دریچه» خواهند بود.

ثبت نام در خبرنامه