برنامه کامل ۷ آذر ۱۳۹۸

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۷ آذر ۱۳۹۸
۰۷ آذر ۱۳۹۸

این شماره مجله جوانان به مناسبت سالروز درگذشت حضرت عبدالبهاء به آن حضرت اختصاص دارد به طوری که نقطه سر خط و آفتاب بینش هر دو درباره حضرت عبدالبهاء است و سومین برنامه هم با نام عبدالبهاء عشق بی پایان ویژه برنامه ای است به همین مناسبت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه