برنامه کامل ۷ آبان ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۷ آبان ۱۴۰۰
آبان ۷, ۱۴۰۰

پادکست هفتِ شماره ۷۸ در ادامه مباحث دو هفته گذشته پیرامون “هم‌زیستی بین پیروان ادیان” این هفته به پارلمان جهانی ادیان که در سال ۲۰۲۱ و در فضای مجازی منعقد شده می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه