برنامه کامل ۶ مهر ۱۳۹۹

Program Picture
برنامه کامل ۶ مهر ۱۳۹۹
مهر ۶, ۱۳۹۹

پیام دوست یکشنبه ها در سه قسمت متنوع حضور شما گرامیان را گرامی می دارد: اول، صد پرسش صد پاسخ و دوم سر آشکار و سوم فردای دنیای شیشه ای. امیدواریم از شنیدن آن ها لذت ببرید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه