برنامه کامل ۶ مهر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۶ مهر ۱۳۹۷
مهر ۶, ۱۳۹۷

پرده هفتم این هفته دارای پنج بخش متنوع است: یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، کافه هنر و یک فنجان چای داغ.

ثبت نام در خبرنامه