برنامه کامل ۶ مرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۶ مرداد ۱۴۰۰
۰۶ مرداد ۱۴۰۰

پیام دوست چهارشنبه دو قسمت دارد. اول نمایش باران و فاران است و دوم خبرنگار که در ادامه خبرنگار هفته قبل، به پرسش‌های شنوندگان پاسخ داده می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه