برنامه کامل ۶ خرداد ۱۴۰۰

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۶ خرداد ۱۴۰۰
۰۶ خرداد ۱۴۰۰

بولتن ۳۶ – موضوع این شماره: خشونت. چرا؟ به نظر می‌رسد دنیای امروز روز به روز چهره‌ای خشن‌تر، بی رحم‌تر و غمناک‌تر از گذشته به خود می‌گیرد. خشونت، ابعاد وسیع‌تر و گوناگون‌تری پیدا کرده؛ بر رنج‌های مردمان می‌افزاید و در عین حال آثار بی‌تفاوتی هر روز بیشتر خود را نشان می‌دهد. در بولتن این هفته برخی از ابعاد و گونه‌های خشونت بررسی می‌شود. لطفا با برنامه سازان بولتن همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه