برنامه کامل ۶ اسفند ۱۴۰۰

برنامه کامل ۶ اسفند ۱۴۰۰
اسفند ۶, ۱۴۰۰

در این اولین روز از ایام هاء ( در تقویم بهائی ) پادکست هفت، موضوع «معابد یا پرستشگاه‌ها» را عنوان بحث و گفتگو قرار داده است.

ثبت نام در خبرنامه