برنامه کامل ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

Program Picture
برنامه کامل ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۸

پرده هفتم در ششمین روز از عید اعظم رضوان بخشی از ویژه برنامه «سیاست نه! چرا؟» را که به مناسبت ایام عید رضوان تهیه شده در برنامه خود گنجانده است و البته قبل از آن به ترتیب «یک قهرمان» ؛ «چند ثانیه با شما» ؛ «موج مثبت» و «کافه هنر» را نیز ارائه خواهد داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه