برنامه کامل ۶ آذر ۱۴۰۰

Program Picture
برنامه کامل ۶ آذر ۱۴۰۰
آذر ۶, ۱۴۰۰

سومین و آخرین ویژه برنامه که در صدمین سالروز درگذشت حضرت عبدالبهاء پخش می‌شود ابتدا در قسمت «گفتگو» از اقدامات حضرت عبدالبهاء در جهت رفع تعصبات، سخن به میان می‌آورد و سپس آخرین بخش از «باران» را که نگاهی داشت به بعضی از مناجات‌های آن‌ حضرت، پخش خواهد نمود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه